(Prints size 100x96 cm)
7 жовтня. “День народження диктатора”
Дорогий Володимире Володимировичу, вітаю вас з вашим 70-річчям! Цього знаменного дня я не міг залишитися осторонь. Ця робота для вас. Я чув, що ви вже маєте сертифікат на трактор і піраміди з динь, а ось мого мистецтва ще немає. А даремно. Завдяки вам, у Херсоні життя вже різко змінюється на краще. На вулицях міста одразу після референдуму поставили великі рідкокристалічні дисплеї, на яких красивими літерами написано, що «Херсонська область зробила правильний вибір!» Дякую, Володимире Володимировичу! Я спочатку не зрозумів, чому не херсонці, не мешканці області, але згодом мені стало ясно. По-перше, це чесно, у мешканців ніхто й не питав. По-друге, у вас, на Росії, так заведено: є область, за яку відповідає конкретний чиновник, ось область і робить правильний вибір, про що її мешканці пізніше дізнаються з дисплея. Напевно, найменше цей «правильний вибір» сподобався вашим солдатам. Адже тепер їм належить померти за батьківщину. На вулицях міста їхні бліді обличчя випромінюють розпач, наче вони дуже хочуть жити, але не знають як. Можливо, чутлива електроніка дисплеїв також це відчуває. На деяких із них замість гарних літер проступає піксельна каша, - цифровий аналог блідого розпачу.
Володимире Володимировичу, все символічно! На червоному тракторі з вашого сертифіката стрімко «валить з Рашки» “Поросьонок Пьотр”, а піраміди в стародавньому Єгипті будували для поховання фараонів. Моя робота також про це. Але я сподіваюся, що побачивши її та прочитавши моє привітання, ви зможете побачити себе та своє життя з іншого боку. Можливо, ви вже відчуваєте, що долі світу вершить зовсім не геополітика і не економіка, як ви гадали, а якась інша сила. Їй однаково, що буде з вами, Росією та “Руськім Міром”. Вона наглядає за всіма нами, як за маленькою дитиною, яка має дорослішати, рости і розвиватися і створює для цього умови. Всі ми є частиною її великого задуму і те, що ви вважаєте своїми рішеннями, трагедією і крахом, це її творіння. Ваша роль у ньому вже зіграна. "Воля або смерть!". Спочатку ви розбудили українців, а тепер настав час розбудити і росіян. Перед ними зараз той самий вибір. Вас точно не забудуть. Йдіть з миром!
   Dear Vladimir Vladimirovich, I congratulate you on your 70th Anniversary! On this significant day, I couldn't stand aside. This artwork is for you. I heard that you already have a certificate for a tractor and pyramids of melons, but none of my art. It is a mistake. Thanks to your efforts, life in Kherson is already changing dramatically for the better. Large LED displays were installed on the streets immediately after the referendum. They show us slogan written in beautiful letters that "Kherson region has made the right choice!" Thank you, Vladimir Vladimirovich! At first I didn't understand why not citizens, or residents of the region, but later it became clear to me. First of all, it's fair, no one asked the residents. Secondly, in Russia it is normal: there is an area for which a particular official is responsible, so the area makes the right choice, which its residents will later learn from the display. Your soldiers did not like this "right choice" either. After all, now they are supposed to die for their motherland. Their pale faces radiate despair, as if they really want to live, but they don't know how. Perhaps sensitive display electronics also feel it. Some of them show pixel porridge instead of beautiful letters - a digital analogue of pale despair...
   Vladimir Vladimirovich, everything is symbolic! The red tractor you have now is similar to one used by Peter the pig to "run away from Rashka" (old meme from 2006-2015), and pyramids in ancient Egypt were built to bury pharaohs. My artwork is about this, too. But I hope that after seeing it and reading my congratulations, you will be able to see yourself and your life from the other perspective. Perhaps you already feel that the fate of the world is not done by geopolitics or economics, as you believed, but by some other force. It cares about us like a mother looks after her small child that grows and learns and it creates conditions for this. It doesn't care what happens to you, Russia and the “Russian world”. We are all part of its big plan and what you consider your decisions, tragedy and collapse is its creation. Your role in it has already been played. "Freedom or death!" At first you woke up the Ukrainians, and now it's time to wake up the Russians. They have the same choice now. You definitely won't be forgotten. Go in peace!
Back to Top